Home! Introduction! Company Profile! Values! European Center! Contact Us!
Deutsch English Français Email: icc@iccxs.com


Produkten of diensten zijn toenemend voor een internationale markt bedoeld en ook steeds meer onderhevig aan internationale concurrentie.
Nieuwe ideeën, business-modellen, mogelijkheden en ontwikkelingen leiden steeds sneller tot aanpassingen of vervanging door betere of goedkopere produkten en diensten. Dit geldt zowel in de business-to-business als in de consumentenmarkten.

Betreden van andere markten en globalisering zijn belangrijke middelen voor groei van omzet en winst en verbeteren tevens de concurrentiekracht. Succesvolle organisaties zijn voortdurend bezig met het uitbreiden van hun activiteiten in nieuwe gebieden. Zelfs in traditionele industrieën neemt de concurrentie toe. Ondernemingen die op de lange termijn willen overleven, moeten in staat zijn internationaal zaken te doen.
Even belangrijk zijn minimaliseren van de kosten, onderhouden van kwaliteitsstandaarden van wereldklasse en verbeterde customer satisfaction tegelijk met een integraal gebruik van de mogelijkheden van de Informatie Technologie.
Ondernemingen moeten in staat zijn om concurrerend zaken te doen in die markten waar zij hun produkten en diensten willen verkopen. Dit was al eerder oorzaak van vele reorganisaties in het begin van de 90-er jaren en ook nu is het een belangrijke motivatie voor ondernemingen die hun business en processen efficienter willen maken.

De druk van de markt vereist van managers dat zij voortdurend nieuwe en vernieuwende ontwikkelingen aandrijven en succesvol implementeren met als doel genereren van meer omzet en winst mogelijkheden.
Nieuwe marketingtechnieken, computer software, call-centers, etc., flexibele productiemethoden, openen belangrijke nieuwe mogelijkheden voor cliënt gerichte strategieën en om nauwer aan te sluiten aan behoeften van klanten, om nieuwe cliënten te winnen en ter versterking van klantenbinding.
Nieuwe wegen naar de klant, zoals e-commerce, betere en goedkopere distributie faciliteiten, goedkopere productie- of research & development-locaties, kunnen leiden tot verschuivingen en hergroeperingen. Dit alles nog eens extra in de hand gewerkt door bijvoorbeeld de invloed van het gebruik van internet binnen de eigen organisatie. Dit maakt afstanden kleiner en minder belangrijk voor een goede uitwisseling van informatie en zorgt voor toenemende internationalisering.

Meer wordt geëist van de inviduen om te bewijzen dat zij waarde toevoegen. Dit wordt gemeten door de bijdrage van de individu aan het behalen van de business doelstellingen.

ICC weet dat uw organisatie snel moet handelen en zich aanpassen om wereldwijd en in lokale markten succesvol te zijn. De snelle veranderingen in de markt, concurrentie, regelgeving, milieu overwegingen, werknemerverwachtingen, veroorzaken de behoefte aan executives en managementmethoden die effectief zijn. ICC concentreert zich, tijdens de search, op hun hoge kwaliteit en bewezen talenten om buitengewoon goed te presteren in relatie met de business doelstellingen.
Globalisering van markten en anderszijds specifieke lokale omstandigheden, in samenspel met de eerder geschetste invloeden bieden grote kansen. Als u die wilt oogsten, dan heeft u daarvoor executives nodig die intelligent, flexibel, veelzijdig, internationaal geõrienteerd zijn (liefst meertalig, met kennis en praktische ervaring in meerdere landen) en die in de juiste internationale en lokale context de strategie van uw organisatie kunnen plannen en uitvoeren.
Door u te voorzien van deze executives kunnen wij de hoogste toegevoegde waarde aan u bieden.
ICC kan u ondersteunen bij het vinden van de beste internationaal georienteerde en veelzijdige executives, die wereldwijd beschikbaar zijn.
© Copyright 2018 International Connection Club, ICC Executive Search. All Rights Reserved. Legal/Privacy Information Vitaminshield